ข้อกำหนดเรื่องเลเวอเรจและมาร์จิ้น

เพิ่มศักยภาพการเทรดและลดความเสี่ยงจากปริมาณซื้อขายที่สูงด้วยการเข้าถึงเลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้นของเรา

เทรดเลย
เลเวอเรจและมาร์จิ้น

ระดับชั้นของเลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูง

ดำเนินการเทรดให้สำเร็จด้วยระดับชั้นเลเวอเรจที่ทันสมัยของเรา

ระดับ ค่าสมมุติ (USD) ค่าสมมุติ (EUR) ค่าสมมุติ (GBP) ค่าสมมุติ (JPY) เลเวอเรจ (1:X) มาร์จิ้น (%)
Tier 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Tier 2 $100,000 - $500,000 €90,000 - €450,000 £80,000 - £400,000 ¥12,000,000 - ¥63,000,000 1000 0.1
Tier 3 $500,000 - $2,000,000 €450,000 - €1,800,000 £400,000 - £1,600,000 ¥63,000,000 - ¥260,000,000 500 0.2
Tier 4 $2,000,000 - $8,000,000 €1,800,000 - €7,300,000 £1,600,000 - £6,400,000 ¥260,000,000 - ¥1,000,000,000 200 0.5
Tier 5 $8,000,000 - $16,000,000 €7,300,000 - €14,500,000 £6,400,000 - £12,800,000 ¥1,000,000,000 - ¥2,000,000,000 100 1
Tier 6 $16,000,000 - $20,000,000 €14,500,000 - €18,000,000 £12,800,000 - £16,000,000 ¥2,000,000,000 - ¥2,600,000,000 50 2
Tier 7 $20,000,000 - $25,000,000 €18,000,000 - €23,000,000 £16,000,000 - £20,000,000 ¥2,600,000,000 - ¥3,200,000,000 25 4
Tier 8 $25,000,000 - $50,000,000 €23,000,000 - €45,000,000 £20,000,000 - £40,000,000 ¥3,200,000,000 - ¥6,400,000,000 10 10
Tier 9 More than $50,000,000 More than €45,000,000 More than £40,000,000 More than ¥6,400,000,000 2 50

ระดับ ค่าสมมุติ (USD) ค่าสมมุติ (EUR) ค่าสมมุติ (GBP) ค่าสมมุติ (JPY) เลเวอเรจ (1:X) มาร์จิ้น (%)
Tier 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Tier 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
Tier 3 $300,000 - $1,200,000 €270,000 - €1,100,000 £240,000 - £960,000 ¥38,000,000 - ¥150,000,000 500 0.2
Tier 4 $1,200,000 - $2,400,000 €1,100,000 - €2,200,000 £960,000 - £1,900,000 ¥150,000,000 - ¥300,000,000 200 0.5
Tier 5 $2,400,000 - $12,000,000 €2,200,000 - €11,000,000 £1,900,000 - £9,600,000 ¥300,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
Tier 6 $12,000,000 - $18,000,000 €11,000,000 - €15,000,000 £9,600,000 - £14,400,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,300,000,000 50 2
Tier 7 $18,000,000 - $27,000,000 €15,000,000 - €22,000,000 £14,400,000 - £21,600,000 ¥2,300,000,000 - ¥3,500,000,000 25 4
Tier 8 $27,000,000 - $30,000,000 €22,000,000 - €25,000,000 £21,600,000 - £24,000,000 ¥3,500,000,000 - ¥3,800,000,000 10 10
Tier 9 More than $30,000,000 More than €25,000,000 More than £24,000,000 More than ¥3,800,000,000 2 50

ระดับ ค่าสมมุติ (USD) ค่าสมมุติ (EUR) ค่าสมมุติ (GBP) ค่าสมมุติ (JPY) เลเวอเรจ (1:X) มาร์จิ้น (%)
Tier 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 300 0.33
Tier 2 $100,000 - $400,000 €90,000 - €360,000 £80,000 - £320,000 ¥12,000,000 - ¥50,000,000 200 0.5
Tier 3 $400,000 - $800,000 €360,000 - €700,000 £320,000 - £640,000 ¥50,000,000 - ¥100,000,000 100 1
Tier 4 $800,000 - $3,000,000 €700,000 - €2,700,000 £640,000 - £2,400,000 ¥100,000,000 - ¥400,000,000 50 2
Tier 5 $3,000,000 - $4,500,000 €2,700,000 - €4,100,000 £2,400,000 - £3,600,000 ¥400,000,000 - ¥550,000,000 25 4
Tier 6 $4,500,000 - $6,000,000 €4,100,000 - €5,500,000 £3,600,000 - £4,800,000 ¥550,000,000 - ¥750,000,000 10 10
Tier 7 More than $6,000,000 More than €5,500,000 More than £4,800,000 More than ¥750,000,000 2 50

ระดับ ค่าสมมุติ (USD) ค่าสมมุติ (EUR) ค่าสมมุติ (GBP) ค่าสมมุติ (JPY) เลเวอเรจ (1:X) มาร์จิ้น (%)
Tier 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Tier 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
Tier 3 $300,000 - $1,500,000 €270,000 - €1,360,000 £240,000 - £1,200,000 ¥38,000,000 - ¥190,000,000 500 0.2
Tier 4 $1,500,000 - $5.000,000 €1,360,000 - €4,500,000 £1,200,000 - £4,000,000 ¥190,000,000 - ¥640,000,000 200 0.5
Tier 5 $5,000,000 - $12,000,000 €4,500,000 - €10,900,000 £4,000,000 - £9,600,000 ¥640,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
Tier 6 $12,000,000 - $22,000,000 €10,900,000 - €20,000,000 £9,600,000 - £17,600,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,800,000,000 50 2
Tier 7 $22,000,000 - $35,000,000 €20,000,000 - €31,800,000 £17,600,000 - £28,000,000 ¥2,800,000,000 - ¥4,500,000,000 25 4
Tier 8 More than $35,000,000 More than €31,800,000 More than £28,000,000 More than ¥4,500,000,000 2 50

ดัชนี (AUS200, EU50, FRA40, DE40, UK100, US100, US500, US2000)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 15 0.25% 1: 400
Tier 2 16 - 100 0.50% 1: 200
Tier 3 101 - 400 1.00% 1: 100
Tier 4 401 - 600 2.00% 1: 50
Tier 5 More than 600 4.00% 1: 25
ดัชนี (US30, JPN225)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 5 0.25% 1: 400
Tier 2 6 - 50 0.50% 1: 200
Tier 3 51 - 200 1.00% 1: 100
Tier 4 201 - 300 2.00% 1: 50
Tier 5 More than 301 4.00% 1: 25
ดัชนี (ES35, HK50, NIFTY50, NED25)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 200 1.00% 1: 100
Tier 2 201 - 400 2.00% 1: 50
Tier 3 More than 401 4.00% 1: 25

พลังงาน (USOIL.c, UKOIL.c)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 50 0.50% 1: 200
Tier 2 51 - 250 1.00% 1: 100
Tier 3 251 - 350 2.00% 1: 50
Tier 4 More than 351 4.00% 1: 25
พลังงาน (NATGAS)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 10 0.50% 1: 200
Tier 2 11 - 50 1.00% 1: 100
Tier 3 51 - 100 2.00% 1: 50
Tier 4 More than 101 4.00% 1: 25

CFD คริปโต (BTC, ETH)
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 3 0.25% 1: 400
Tier 2 4 - 10 0.50% 1: 200
Tier 3 11 - 15 1.00% 1: 100
Tier 4 16 - 25 2.00% 1: 50
Tier 5 More than 26 4.00% 1: 25
Other Cryptocurrency CFDs
ระดับ ล็อต มาร์จิ้น (%) เลเวอเรจ (1:X)
Tier 1 0 - 25 2.00% 1: 50
Tier 2 More than 26 4.00% 1: 25

ตัวอย่าง

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD - ฟอเร็กซ์คู่หลัก - EURUSD
ลูกค้าเข้าสู่สถานะ EURUSD 10 ล็อตที่ราคา 1.0452

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: Forex Major
 • ขนาดสัญญา EURUSD: 100,000 หน่วย
 • สกุลเงินมาร์จิ้น EURUSD: EUR

ขนาดสัญญา x จำนวนล็อต x อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในบัญชี

 • 10 x 100,000 EUR x 1.0452 (อัตรา EURUSD) = $1,045,200
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:

*สูตรมาร์จิ้น = ค่าสมมุติ / เลเวอเรจ

 1.  0$ - $100,000 -> เลเวอเรจ: 1:2000
 2.  $100,000 / 2000 = $50
 3.  $100,000 - $500,000 -> เลเวอเรจ: 1:1000
 4.  $400,000 / 1000 = $400
 5.  $500,000 - $2,000,000 -> เลเวอเรจ: 1:500
 6.  $545,200 (ค่าที่เหลืออยู่) / 500 = $1,090.4
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $50 + $400 + $1,090.4 = $1,540.4

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD - ฟอเร็กซ์คู่หลัก - USDJPY
ลูกค้าเข้าสู่สถานะ USDJPY 10 ล็อตที่ราคา 135.411

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: ฟอเร็กซ์คู่หลัก
 • ขนาดสัญญา USDJPY: 100,000 หน่วย
 • สกุลเงินมาร์จิ้น USDJPY: USD

ขนาดสัญญา x จำนวนล็อต x อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในบัญชี

 • 10 x 100,000 x 1.00 = $1,000,000
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:

*สูตรมาร์จิ้น = ค่าสมมุติ / เลเวอเรจ

 1.  0$ - $100,000 -> เลเวอเรจ: 1:2000
 2.  $100,000 x 1.00 / 2000 = $50
 3.  $100,000 - $500,000 -> เลเวอเรจ: 1:1000
 4.  $400,000 x 1.00 / 1000 = $400
 5.  $500,000 - $2,000,000 -> เลเวอเรจ: 1:500
 6.  $500,000 (ค่าที่เหลืออยู่) x $1,00 / 500 = $1,000
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $50 + $400 + $1,000 = $1,450

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD - โลหะ - XAUUSD
ลูกค้าเข้าสถานะ XAUUSD 20 ล็อตที่ราคา 1769.26

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: Metals
 • ขนาดสัญญา XAUUSD: 100 ออนซ์
 • สกุลเงินมาร์จิ้น XAUUSD: USD

ขนาดสัญญา x จำนวนล็อต x อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในบัญชี

 • 20 x 100 XAU x 1769.26 (อัตรา XAUUSD) = $3,538,520
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:

*สูตรมาร์จิ้น = ค่าสมมุติ / เลเวอเรจ

 1.  $0 - $100,000 -> เลเวอเรจ: 1:2000
 2.  $100,000 x 1.00 / 2000 = $50
 3.  $100,000 - $300,000 -> เลเวอเรจ: 1:1000
 4.  $200,000 x 1.00 / 1000 = $200
 5.  $300,000 - $1,500,000 -> เลเวอเรจ: 1:500
 6.  $1,200,000 x $1,00 / 500 = $2,400
 7.  $1,500,000 - $5,00,000 -> เลเวอเรจ: 1:200
 8.  $2,038,520 x $1,00 / 200 = $10,192.60
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $50 + $200 + $2,400 + $10,192.60 = $12,842.60

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD – CASH INDICES – US500
ลูกค้าเข้าสู่สถานะโดยซื้อ (หรือขาย) US500 40 ล็อตที่ราคา 4,010.20

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: Cash Indices
 • ขนาดสัญญา US500: 1 ดัชนี
 • สกุลเงินมาร์จิ้น US500: USD

(1 x 15 x 4,010.20 x 1.00 / 400) = $150.38

(1 x 25 x 4,010.20 x 1.00 / 200) = $501.28

ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $150.38 + $501.28 = $651.66

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD – CASH INDICES – ES35
ลูกค้าเข้าสู่สถานะโดยซื้อ (หรือขาย) ES35 40 ล็อตที่ราคา 8,331.75

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: Cash Indices
 • ขนาดสัญญา ES35: 1 ดัชนี
 • สกุลเงินมาร์จิ้น ES35: EUR
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:

ระดับชั้น 1: (1 x 40 x 8,331.75 x 1.05 / 100) = $3,499.34

ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $3,499

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD – พลังงาน – USOIL.c
ลูกค้าเข้าสู่สถานะโดยซื้อ (หรือขาย) USOIL.c 270 ล็อตที่ราคา 76.250

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: พลังงาน
 • ขนาดสัญญา USOIL.c: 100 บาร์เรล
 • สกุลเงินมาร์จิ้นUSOIL.c: USD
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:
 1.  ระดับชั้น 1: (100 x 50 x 76.250 x 1.00 / 200) = $1,906.25
 2.  ระดับชั้น 2: (100 x 200 x 76.250 x 1.00 / 100) = $15,250
 3.  ระดับชั้น 3: (100 x 20 x 76.250 x 1.00 / 50) = $3,050
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $1,906.25 + $15,250 + $3,050 = $20,206.25

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD – คริปโต – BTC/USD
ลูกค้าเข้าสู่สถานะโดยซื้อ (หรือขาย) BTC/USD 30 ล็อตที่ราคา 16,957.50

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: Cryptos
 • ขนาดสัญญา BTC/USD: 1 เหรียญ
 • สกุลเงินมาร์จิ้น BTC/USD: USD
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:
 1.  ระดับชั้น 1: (1 x 3 x 16,957.5 x 1.00 / 400) = $127.18
 2.  ระดับชั้น 2: (1 x 7 x 16,957.5 x 1.00 / 200) = $296.74
 3.  ระดับชั้น 3: (1 x 5 x 16,957.5 x 1.00 / 100) = $847.88
 4.  ระดับชั้น 4: (1 x 10 x 16,957.5 x 1.00 / 50) = $3,391.5
 5.  ระดับชั้น 5: (1 x 5 x 16,957.5 x 1.00 / 25) = $3,391.5
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $127.18+ $296.74+ $847.88 + $3,391.5 + $3,391.5 = $8,054.8

สกุลเงินในบัญชี - กลุ่มชื่อย่อ - ชื่อย่อ: USD – ฟิวเจอร์ส ดัชนี/สินค้าโภคภัณฑ์ – UK100_DC22, USOIL_JA23, SBEAN_JA23
ลูกค้าเข้าสู่สถานะโดยซื้อ (หรือขาย) UK100_DC22 60 ล็อตที่ราคา 7,555.5 สถานะซื้อ (หรือขาย) USOIL_JA23 60 ล็อตที่ราคา 75.900 และสถานะซื้อ (หรือขาย) SBEAN_JA23 10 ล็อตที่ราคา 1,451.63

เลเวอเรจที่มีความเคลื่อนไหวสูงทำงานดังนี้:

 • สกุลเงินในบัญชี: USD
 • กลุ่มชื่อย่อ: ฟิวเจอร์สดัชนี, ฟิวเจอร์สินค้าโภคภัณฑ์
 • ขนาดสัญญา UK100_DC22: 1 สัญญาฟิวเจอร์ส
 • สกุลเงินมาร์จิ้น UK100_DC22: GBP
 • ขนาดสัญญา USOIL_JA23: 100 สัญญาฟิวเจอร์ส
 • สกุลเงินมาร์จิ้น USOIL_JA23: USD
 • ขนาดสัญญา SBEAN_JA23: 4 สัญญาฟิวเจอร์ส
 • สกุลเงินมาร์จิ้น SBEAN_JA23: USD
การคำนวณมาร์จิ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูง:
 1.  ระดับชั้น 1 (UK100_DC22): (1 x 50 x 7,555.5 x 1.22123 / 100) = $4,613.50
 2.   Tier Level 2 (UK100_DC22): (1 x 10 x 7,555.5 x 1.22123 / 50) = $1,845.36
 3.  ระดับชั้น 1 (USOIL_JA23): (100 x 60 x 75.90 x 1.00 / 100) = $4,554
 4.  ระดับชั้น 1 (SBEAN_JA23): (4 x 10 x 1,451.63 x 1.00 / 50) = $1,161.30
ข้อกำหนดเรื่องมาร์จิ้น: $4,613.50 + $1,845.36 + $4,554 + $1,161.30 = $12,174.16

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ยกระดับการเทรดของคุณด้วยเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือวิเคราะห์และการวิจัยการปรับตัวของตลาดรายวันฟรี

การถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง
การถอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง

ถอนเงินของคุณภายในวันเดียวกับที่ขอถอนเงิน

การกำกับดูแลที่ครอบคลุม
การกำกับดูแลที่ครอบคลุม

เราปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

รักษาเงินของคุณจากความผันผวนของตลาด

การศึกษาตามต้องการ
การศึกษาตามต้องการ

เรียนรู้จากวิดีโอคำแนะนำและการสัมมนาทางเว็บแบบสดได้ฟรีตามที่คุณต้องการ

การสนับสนุนหลายภาษาตลอด
การสนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง

มีฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนอกเวลาทำการ