Μόχλευση και απαιτήσεις περιθωρίου

Μεγιστοποιήστε τις προοπτικές των συναλλαγών σας και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο που ενέχουν οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών, αξιοποιώντας την πρόσβαση σε δυναμική μόχλευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου.

Συναλλαγές
Μόχλευση και περιθώριο

Επίπεδα βαθμίδων δυναμικής μόχλευσης

Χαράξτε τη δική σας πορεία στην επιτυχία με τα καινοτόμα επίπεδα βαθμίδων μόχλευσης.

Επίπεδα Ονομαστική αξία (USD) Ονομαστική αξία (EUR) Ονομαστική αξία (GBP) Ονομαστική αξία (JPY) Μόχλευση (1:X) Περιθώριο (%)
Επίπεδα 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Επίπεδα 2 $100,000 - $500,000 €90,000 - €450,000 £80,000 - £400,000 ¥12,000,000 - ¥63,000,000 1000 0.1
Επίπεδα 3 $500,000 - $2,000,000 €450,000 - €1,800,000 £400,000 - £1,600,000 ¥63,000,000 - ¥260,000,000 500 0.2
Επίπεδα 4 $2,000,000 - $8,000,000 €1,800,000 - €7,300,000 £1,600,000 - £6,400,000 ¥260,000,000 - ¥1,000,000,000 200 0.5
Επίπεδα 5 $8,000,000 - $16,000,000 €7,300,000 - €14,500,000 £6,400,000 - £12,800,000 ¥1,000,000,000 - ¥2,000,000,000 100 1
Επίπεδα 6 $16,000,000 - $20,000,000 €14,500,000 - €18,000,000 £12,800,000 - £16,000,000 ¥2,000,000,000 - ¥2,600,000,000 50 2
Επίπεδα 7 $20,000,000 - $25,000,000 €18,000,000 - €23,000,000 £16,000,000 - £20,000,000 ¥2,600,000,000 - ¥3,200,000,000 25 4
Επίπεδα 8 $25,000,000 - $50,000,000 €23,000,000 - €45,000,000 £20,000,000 - £40,000,000 ¥3,200,000,000 - ¥6,400,000,000 10 10
Επίπεδα 9 More than $50,000,000 More than €45,000,000 More than £40,000,000 More than ¥6,400,000,000 2 50

Επίπεδα Ονομαστική αξία (USD) Ονομαστική αξία (EUR) Ονομαστική αξία (GBP) Ονομαστική αξία (JPY) Μόχλευση (1:Χ) Περιθώριο (%)
Επίπεδα 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Επίπεδα 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
Επίπεδα 3 $300,000 - $1,200,000 €270,000 - €1,100,000 £240,000 - £960,000 ¥38,000,000 - ¥150,000,000 500 0.2
Επίπεδα 4 $1,200,000 - $2,400,000 €1,100,000 - €2,200,000 £960,000 - £1,900,000 ¥150,000,000 - ¥300,000,000 200 0.5
Επίπεδα 5 $2,400,000 - $12,000,000 €2,200,000 - €11,000,000 £1,900,000 - £9,600,000 ¥300,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
Επίπεδα 6 $12,000,000 - $18,000,000 €11,000,000 - €15,000,000 £9,600,000 - £14,400,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,300,000,000 50 2
Επίπεδα 7 $18,000,000 - $27,000,000 €15,000,000 - €22,000,000 £14,400,000 - £21,600,000 ¥2,300,000,000 - ¥3,500,000,000 25 4
Επίπεδα 8 $27,000,000 - $30,000,000 €22,000,000 - €25,000,000 £21,600,000 - £24,000,000 ¥3,500,000,000 - ¥3,800,000,000 10 10
Επίπεδα 9 More than $30,000,000 More than €25,000,000 More than £24,000,000 More than ¥3,800,000,000 2 50

Επίπεδα Ονομαστική αξία (USD) Ονομαστική αξία (EUR) Ονομαστική αξία (GBP) Ονομαστική αξία (JPY) Μόχλευση (1:Χ) Περιθώριο (%)
Επίπεδα 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 300 0.33
Επίπεδα 2 $100,000 - $400,000 €90,000 - €360,000 £80,000 - £320,000 ¥12,000,000 - ¥50,000,000 200 0.5
Επίπεδα 3 $400,000 - $800,000 €360,000 - €700,000 £320,000 - £640,000 ¥50,000,000 - ¥100,000,000 100 1
Επίπεδα 4 $800,000 - $3,000,000 €700,000 - €2,700,000 £640,000 - £2,400,000 ¥100,000,000 - ¥400,000,000 50 2
Επίπεδα 5 $3,000,000 - $4,500,000 €2,700,000 - €4,100,000 £2,400,000 - £3,600,000 ¥400,000,000 - ¥550,000,000 25 4
Επίπεδα 6 $4,500,000 - $6,000,000 €4,100,000 - €5,500,000 £3,600,000 - £4,800,000 ¥550,000,000 - ¥750,000,000 10 10
Επίπεδα 7 More than $6,000,000 More than €5,500,000 More than £4,800,000 More than ¥750,000,000 2 50

Επίπεδα Ονομαστική αξία (USD) Ονομαστική αξία (EUR) Ονομαστική αξία (GBP) Ονομαστική αξία (JPY) Μόχλευση (1:Χ) Περιθώριο (%)
Επίπεδα 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
Επίπεδα 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
Επίπεδα 3 $300,000 - $1,500,000 €270,000 - €1,360,000 £240,000 - £1,200,000 ¥38,000,000 - ¥190,000,000 500 0.2
Επίπεδα 4 $1,500,000 - $5.000,000 €1,360,000 - €4,500,000 £1,200,000 - £4,000,000 ¥190,000,000 - ¥640,000,000 200 0.5
Επίπεδα 5 $5,000,000 - $12,000,000 €4,500,000 - €10,900,000 £4,000,000 - £9,600,000 ¥640,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
Επίπεδα 6 $12,000,000 - $22,000,000 €10,900,000 - €20,000,000 £9,600,000 - £17,600,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,800,000,000 50 2
Επίπεδα 7 $22,000,000 - $35,000,000 €20,000,000 - €31,800,000 £17,600,000 - £28,000,000 ¥2,800,000,000 - ¥4,500,000,000 25 4
Επίπεδα 8 More than $35,000,000 More than €31,800,000 More than £28,000,000 More than ¥4,500,000,000 2 50

Δείκτες (AUS200, EU50, FRA40, DE40, UK100, US100, US500, US2000)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:X)
Επίπεδα 1 0 - 15 0.25% 1: 400
Επίπεδα 2 16 - 100 0.50% 1: 200
Επίπεδα 3 101 - 400 1.00% 1: 100
Επίπεδα 4 401 - 600 2.00% 1: 50
Επίπεδα 5 More than 600 4.00% 1: 25
Δείκτες (US30, JPN225)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 5 0.25% 1: 400
Επίπεδα 2 6 - 50 0.50% 1: 200
Επίπεδα 3 51 - 200 1.00% 1: 100
Επίπεδα 4 201 - 300 2.00% 1: 50
Επίπεδα 5 More than 301 4.00% 1: 25
Δείκτες (ES35, HK50, NIFTY50, NED25)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 200 1.00% 1: 100
Επίπεδα 2 201 - 400 2.00% 1: 50
Επίπεδα 3 More than 401 4.00% 1: 25

Ενεργειακά προϊόντα (USOIL.c, UKOIL.c)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 50 0.50% 1: 200
Επίπεδα 2 51 - 250 1.00% 1: 100
Επίπεδα 3 251 - 350 2.00% 1: 50
Επίπεδα 4 More than 351 4.00% 1: 25
Ενεργειακά προϊόντα (NATGAS)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 10 0.50% 1: 200
Επίπεδα 2 11 - 50 1.00% 1: 100
Επίπεδα 3 51 - 100 2.00% 1: 50
Επίπεδα 4 More than 101 4.00% 1: 25

CFD κρυπτονομισμάτων (BTC, ETH)
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 3 0.25% 1: 400
Επίπεδα 2 4 - 10 0.50% 1: 200
Επίπεδα 3 11 - 15 1.00% 1: 100
Επίπεδα 4 16 - 25 2.00% 1: 50
Επίπεδα 5 More than 26 4.00% 1: 25
άλλα CFD κρυπτονομισμάτων
Επίπεδα Lots περιθωρίου (%) Μόχλευση (1:Χ)
Επίπεδα 1 0 - 25 2.00% 1: 50
Επίπεδα 2 More than 26 4.00% 1: 25

Παραδείγματα

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΚΥΡΙΟ ΖΕΥΓΟΣ FOREX - EURUSD
Ο πελάτης ανοίγει θέση 10 lot στο EURUSD, στην τιμή 1,0452.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Κύρια ζεύγη forex
 • Μέγεθος συμβολαίου EURUSD: 100.000 μονάδες
 • Νόμισμα περιθωρίου για το EURUSD: EUR

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 10 x 100.000 EUR x 1,0452 (ισοτιμία EURUSD) = 1.045.200 $
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-500.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 400.000 $ / 1000 = 400 $
 5. 500.000-2.000.000 $ - > Μόχλευση 1:500
 6. 545.200 $ (υπόλοιπη αξία) / 500 = 1.090,4 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 400 $ + 1.090,4 $ = 1.540,4 $

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΚΥΡΙΟ ΖΕΥΓΟΣ FOREX - USDJPY
Ο πελάτης ανοίγει θέση 10 lot στο USDJPY, στην τιμή 135,411.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Κύρια ζεύγη forex
 • Μέγεθος συμβολαίου USDJPY: 100.000 μονάδες
 • Νόμισμα περιθωρίου για το USDJPY: USD

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 10 x 100.000 x 1,00 = 1.000.000 $
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ x 1,00 / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-500.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 400.000 $ x 1,00 / 1.000 = 400 $
 5. 500.000-2.000.000 $ - > Μόχλευση 1:500
 6. 500.000 $ (υπόλοιπη αξία) x 1,00 $ / 500 = 1.000 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 400 $ + 1.000 $ = 1.450 $

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΜΕΤΑΛΛΑ - XAUUSD
Ο πελάτης ανοίγει θέση 20 lot στο XAUUSD, στην τιμή 1769,26.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Μέταλλα
 • Μέγεθος συμβολαίου XAUUSD: 100 ουγκιές
 • Νόμισμα περιθωρίου για το XAUUSD: USD

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 20 x 100 XAU x 1769,26 (ισοτιμία XAUUSD) = $3.538.520
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ x 1,00 / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-300.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 200.000 $ x 1,00 / 1000 = 200 $
 5. 300.000-1.500.000 $ - > Mόχλευση 1:500
 6. 1.200.000 $ x 1,00 $ / 500 = 2.400 $
 7. 1.500.000-5.00.000 $ - > Mόχλευση 1:200
 8. 2.038.520 $ x 1,00 $ / 200 = 10.192, 60 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 200 $ + 2.400 $ + 10.192,60 $ = 12.842,60 $

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΚΥΡΙΟ ΖΕΥΓΟΣ FOREX - EURUSD
Ο πελάτης ανοίγει θέση 10 lot στο EURUSD, στην τιμή 1,0452.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Κύρια ζεύγη forex
 • Μέγεθος συμβολαίου EURUSD: 100.000 μονάδες
 • Νόμισμα περιθωρίου για το EURUSD: EUR

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 10 x 100.000 EUR x 1,0452 (ισοτιμία EURUSD) = 1.045.200 $
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-500.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 400.000 $ / 1000 = 400 $
 5. 500.000-2.000.000 $ - > Μόχλευση 1:500
 6. 545.200 $ (υπόλοιπη αξία) / 500 = 1.090,4 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 400 $ + 1.090,4 $ = 1.540,4 $

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΚΥΡΙΟ ΖΕΥΓΟΣ FOREX - USDJPY
Ο πελάτης ανοίγει θέση 10 lot στο USDJPY, στην τιμή 135,411.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Κύρια ζεύγη forex
 • Μέγεθος συμβολαίου USDJPY: 100.000 μονάδες
 • Νόμισμα περιθωρίου για το USDJPY: USD

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 10 x 100.000 x 1,00 = 1.000.000 $
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ x 1,00 / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-500.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 400.000 $ x 1,00 / 1.000 = 400 $
 5. 500.000-2.000.000 $ - > Μόχλευση 1:500
 6. 500.000 $ (υπόλοιπη αξία) x 1,00 $ / 500 = 1.000 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 400 $ + 1.000 $ = 1.450 $

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ: USD - ΜΕΤΑΛΛΑ - XAUUSD
Ο πελάτης ανοίγει θέση 20 lot στο XAUUSD, στην τιμή 1769,26.

Η δυναμική μόχλευση λειτουργεί ως εξής:

 • Νόμισμα λογαριασμού: USD
 • Ομάδα συμβόλου: Μέταλλα
 • Μέγεθος συμβολαίου XAUUSD: 100 ουγκιές
 • Νόμισμα περιθωρίου για το XAUUSD: USD

μέγεθος συμβολαίου x πλήθος lot x συναλλαγματική ισοτιμία στο νόμισμα λογαριασμού

 • 20 x 100 XAU x 1769,26 (ισοτιμία XAUUSD) = $3.538.520
Οι υπολογισμοί δυναμικού περιθωρίου έχουν ως εξής:

*Τύπος περιθωρίου = ονομαστική αξία / μόχλευση

 1. 0-100.000 $ -> Μόχλευση: 1:2000
 2. 100.000 $ x 1,00 / 2.000 = 50 $
 3. 100.000-300.000 $ -> Μόχλευση: 1:1000
 4. 200.000 $ x 1,00 / 1000 = 200 $
 5. 300.000-1.500.000 $ - > Mόχλευση 1:500
 6. 1.200.000 $ x 1,00 $ / 500 = 2.400 $
 7. 1.500.000-5.00.000 $ - > Mόχλευση 1:200
 8. 2.038.520 $ x 1,00 $ / 200 = 10.192, 60 $
Απαίτηση περιθωρίου: 50 $ + 200 $ + 2.400 $ + 10.192,60 $ = 12.842,60 $

Επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους με τα σωστά εργαλεία

Αναβαθμίστε την εμπειρία συναλλαγών σας με χρήσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν τους στόχους σας.

Χρήσιμες πληροφορίες από ειδικούς
Χρήσιμες πληροφορίες από ειδικούς

Δωρεάν αναλυτικά εργαλεία και καθημερινή έρευνα για το τι κινεί τις αγορές.

Ανάληψη εντός 24 ωρών
Ανάληψη εντός 24 ωρών

Κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας την ίδια μέρα υποβολής του αιτήματος για ανάληψη.

Πλήρης εποπτεία
Πλήρης εποπτεία

Τηρούμε τους κανόνες των αντίστοιχων οικονομικών αρχών.

Εκπαίδευση στα μέτρα σας
Εκπαίδευση στα μέτρα σας

Μάθετε με τον δικό σας ρυθμό με δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο και ζωντανά ιστοσεμινάρια.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Προστασία των κεφαλαίων σας ενάντια στην αστάθεια της αγοράς.

Πολύγλωσση υποστήριξη
Πολύγλωσση υποστήριξη 24/7

Υποστήριξη πελατών διαθέσιμη και πέρα από τις εργάσιμες ώρες.