Άδεια και εποπτεία

Πιστεύουμε στην απόλυτη διαφάνεια και στην αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων και προτύπων.

Άδεια και εποπτεία
regulations

Securities Dealer Licence

Είμαστε εταιρεία πλήρως εποπτευόμενη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών των Σεϋχελλών (FSA), το οποίο διασφαλίζει διαφάνεια και ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Η Exclusive Markets Ltd λειτουργεί και συμμορφώνεται με την άδεια διαπραγματευτή κινητών αξιών με αριθμό SD-031, σύμφωνα με την ενότητα 46(1) του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 2007.

regulations

ISO/IEC 27001:2013

Αποκτήσαμε την πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 από τη MSECB, η οποία εγγυάται τα μέγιστα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των οικονομικών σας δεδομένων. Αυτό το επίτευγμα ενισχύει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν προστατευμένες.

Εγγυημένη διαφάνεια και συμμόρφωση

Πιστεύουμε στην απόλυτη διαφάνεια και στην αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων και προτύπων. Αποκτήστε πρόσβαση στους όρους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας μας όπως εκάστοτε επικαιροποιούνται, για να παραμένετε ενημερωμένοι.

download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση
download

Προεπισκόπηση