Οικονομικό ημερολόγιο

Σχηματίστε σε πραγματικό χρόνο εικόνα των σημαντικών οικονομικών γεγονότων και των επιπτώσεών τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ανοίξτε live λογαριασμό
Οικονομικό ημερολόγιο

Ημερολόγιο συναλλαγών

Ενημερωθείτε εγκαίρως για γεγονότα που κινούν τις αγορές και λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγών παρακολουθώντας εύκολα τα επερχόμενα γεγονότα και τον πιθανό αντίκτυπό τους.

Date Product Name Category Trading Hours EET
01.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
ARBCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
COCOA Commodities - Soft Normal Hours
SUGAR Commodities - Soft Normal Hours
COTTON Commodities - Soft Normal Hours
UKOIL Commodities - Energies Normal Hours
USOIL Commodities - Energies Normal Hours
NATGAS Commodities - Energies Normal Hours
Greece Equities Closed
France Equities Closed
Germany Equities Closed
Ireland Equities Closed
Netherlands Equities Closed
Portugal Equities Closed
Spain Equities Closed
United States Equities Normal Hours
EU50 Indices Closed
FRA40 Indices Closed
DE40 Indices Closed
HK50 Indices Closed
JPN225 Indices Normal Hours
NED25 Indices Closed
ES35 Indices Closed
UK100 Indices Normal Hours
US500 Indices Normal Hours
US100 Indices Normal Hours
US30 Indices Normal Hours
XALUSD Base Metals Normal Hours
XCUUSD Base Metals Normal Hours
XNIUSD Base Metals Normal Hours
XPBUSD Base Metals Normal Hours
XZNUSD Base Metals Normal Hours
XAU Precious Metals Normal Hours
XAG Precious Metals Normal Hours
03.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
ARBCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
COCOA Commodities - Soft Normal Hours
SUGAR Commodities - Soft Normal Hours
COTTON Commodities - Soft Normal Hours
UKOIL Commodities - Energies Normal Hours
USOIL Commodities - Energies Normal Hours
NATGAS Commodities - Energies Normal Hours
Greece Equities Closed
France Equities Normal Hours
Germany Equities Normal Hours
Ireland Equities Normal Hours
Netherlands Equities Normal Hours
Portugal Equities Normal Hours
Spain Equities Normal Hours
United States Equities Normal Hours
EU50 Indices Normal Hours
FRA40 Indices Normal Hours
DE40 Indices Normal Hours
HK50 Indices Normal Hours
JPN225 Indices Normal Hours
NED25 Indices Normal Hours
ES35 Indices Normal Hours
UK100 Indices Normal Hours
US500 Indices Normal Hours
US100 Indices Normal Hours
US30 Indices Normal Hours
XALUSD Base Metals Normal Hours
XCUUSD Base Metals Normal Hours
XNIUSD Base Metals Normal Hours
XPBUSD Base Metals Normal Hours
XZNUSD Base Metals Normal Hours
XAU Precious Metals Normal Hours
XAG Precious Metals Normal Hours
06.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Closed
ARBCOFFEE Commodities - Soft Open at 14:30
COCOA Commodities - Soft Open at 14:30
SUGAR Commodities - Soft Closed
COTTON Commodities - Soft Normal Hours
UKOIL Commodities - Energies Normal Hours
USOIL Commodities - Energies Normal Hours
NATGAS Commodities - Energies Normal Hours
Greece Equities Closed
France Equities Normal Hours
Germany Equities Normal Hours
Ireland Equities Closed
Netherlands Equities Normal Hours
Portugal Equities Normal Hours
Spain Equities Normal Hours
United States Equities Normal Hours
EU50 Indices Normal Hours
FRA40 Indices Normal Hours
DE40 Indices Normal Hours
HK50 Indices Normal Hours
JPN225 Indices Normal Hours
NED25 Indices Normal Hours
ES35 Indices Normal Hours
UK100 Indices Closed
US500 Indices Normal Hours
US100 Indices Normal Hours
US30 Indices Normal Hours
XALUSD Base Metals Normal Hours
XCUUSD Base Metals Normal Hours
XNIUSD Base Metals Normal Hours
XPBUSD Base Metals Normal Hours
XZNUSD Base Metals Normal Hours
XAU Precious Metals Normal Hours
XAG Precious Metals Normal Hours
07.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
ARBCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
COCOA Commodities - Soft Normal Hours
SUGAR Commodities - Soft Normal Hours
COTTON Commodities - Soft Normal Hours
UKOIL Commodities - Energies Normal Hours
USOIL Commodities - Energies Normal Hours
NATGAS Commodities - Energies Normal Hours
Greece Equities Closed
France Equities Normal Hours
Germany Equities Normal Hours
Ireland Equities Normal Hours
Netherlands Equities Normal Hours
Portugal Equities Normal Hours
Spain Equities Normal Hours
United States Equities Normal Hours
EU50 Indices Normal Hours
FRA40 Indices Normal Hours
DE40 Indices Normal Hours
HK50 Indices Normal Hours
JPN225 Indices Normal Hours
NED25 Indices Normal Hours
ES35 Indices Normal Hours
UK100 Indices Normal Hours
US500 Indices Normal Hours
US100 Indices Normal Hours
US30 Indices Normal Hours
XALUSD Base Metals Normal Hours
XCUUSD Base Metals Normal Hours
XNIUSD Base Metals Normal Hours
XPBUSD Base Metals Normal Hours
XZNUSD Base Metals Normal Hours
XAU Precious Metals Normal Hours
XAG Precious Metals Normal Hours
15.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
ARBCOFFEE Commodities - Soft Normal Hours
COCOA Commodities - Soft Normal Hours
SUGAR Commodities - Soft Normal Hours
COTTON Commodities - Soft Normal Hours
UKOIL Commodities - Energies Normal Hours
USOIL Commodities - Energies Normal Hours
NATGAS Commodities - Energies Normal Hours
Greece Equities Normal Hours
France Equities Normal Hours
Germany Equities Normal Hours
Ireland Equities Normal Hours
Netherlands Equities Normal Hours
Portugal Equities Normal Hours
Spain Equities Normal Hours
United States Equities Normal Hours
EU50 Indices Normal Hours
FRA40 Indices Normal Hours
DE40 Indices Normal Hours
HK50 Indices Closed
JPN225 Indices Normal Hours
NED25 Indices Normal Hours
ES35 Indices Normal Hours
UK100 Indices Normal Hours
US500 Indices Normal Hours
US100 Indices Normal Hours
US30 Indices Normal Hours
XALUSD Base Metals Normal Hours
XCUUSD Base Metals Normal Hours
XNIUSD Base Metals Normal Hours
XPBUSD Base Metals Normal Hours
XZNUSD Base Metals Normal Hours
XAU Precious Metals Normal Hours
XAG Precious Metals Normal Hours
27.05.2024 RCOFFEE Commodities - Soft Closed
ARBCOFFEE Commodities - Soft Closed
COCOA Commodities - Soft Closed
SUGAR Commodities - Soft Closed
COTTON Commodities - Soft Closed
UKOIL Commodities - Energies Closed at 20:00
USOIL Commodities - Energies Closed at 20:00
NATGAS Commodities - Energies Closed at 20:00
Greece Equities Normal Hours
France Equities Normal Hours
Germany Equities Normal Hours
Ireland Equities Normal Hours
Netherlands Equities Normal Hours
Portugal Equities Normal Hours
Spain Equities Normal Hours
United States Equities Closed
EU50 Indices Closed at 23:00
FRA40 Indices Closed at 23:00
DE40 Indices Closed at 23:00
HK50 Indices Closed
JPN225 Indices Close at 20:00
NED25 Indices Normal Hours
ES35 Indices Normal Hours
UK100 Indices Closed
US500 Indices Close at 20:00
US100 Indices Close at 20:00
US30 Indices Close at 20:00
XALUSD Base Metals Close at 20:00
XCUUSD Base Metals Close at 20:00
XNIUSD Base Metals Close at 20:00
XPBUSD Base Metals Close at 20:00
XZNUSD Base Metals Close at 20:00
XAU Precious Metals Close at 21:30
XAG Precious Metals Close at 21:30